Regulamin

REGULAMIN KLUBU MissFIT

 1. Klient klubu wykupując zajęcia oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia, możliwości fizycznych i przeciwwskazań
  zdrowotnych i uczestniczy w zajęciach klubu na własną odpowiedzialność.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje spowodowane nie znajomością własnych możliwości fizycznych i przeciwwskazań zdrowotnych a także niewłaściwym korzystaniem ze sprzętu.
 3. Warunkiem udziału w zajęciach jest zakup wejścia jednorazowego lub karnetu (4, 8 lub bez limitu wejść).
 4. KARNET – to zniżkowe zajęcia dla osób systematycznych i regularnie ćwiczących. Upoważnia do tańszych zajęć niż pojedyncze
  wejście, dlatego też jest jasno określony w ramach czasowych (30 lub 60 dni od daty pierwszego uczestnictwa w zajęciach).
 5. Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, nie ma również możliwości odrabiania zajęć po upłynięciu
  terminu ważności karnetu.
  (Z zastrzeżeniem pkt. 6) Dokonanie rezerwacji miejsca jest jednoznaczne z obecnością na
  zajęciach. Nieodwołanie rezerwacji traktowane jest jako obecność na zajęciach.
 6. Dopuszcza się jednorazowo aby w przypadku losowej niemożliwości uczestniczenia na zajęciach, wydłużyć karnet po uprzednim
  zgłoszeniu tego faktu w recepcji klubu przynajmniej 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć (mail, telefon, bezpośrednio).
  W przypadku nie powiadomienia o nieobecności, zajęcia będą odpisywane z karnetu.
 7. Dni wolne (świąteczne) przypadające w okresie trwania karnetu lub odwołanie zajęć przez Klub wydłużają termin ważności
  karnetu.
 8. Zajęcia fitness prowadzone są dla grupy od 4 osób wzwyż.
 9. Przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy zostawić w szatni w zamykanych szafkach do tego przeznaczonych. Kluczyk
  z szafek zabierany jest ze sobą na salę ćwiczeń.
 10. Za utratę przedmiotów pozostawionych w szatni poza szafką, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Zgubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 30 złotych w celu wymiany zamka.
 12. Każdy klient proszony jest o podanie danych teleadresowych w celu ewentualnych powiadomień o zmianach w godzinach zajęć,
  promocjach i imprezach organizowanych przez Klub. Wszystkie adresy są zastrzeżone, w każdej chwili można zgłosić mailem
  prośbę o zaprzestanie przesyłania informacji.
 13. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie
  Klientów. Klub zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobom trzecim.
 14. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w zmiennym obuwiu sportowym (innym od tego, w którym
  przyszedł do klubu).
 15. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Klubu w Będzinie ul. Siemońskiej 11.
 16. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem, regulowane są bezpośrednio z managerem klubu.
 17. Zakup karnetu jest jednoznaczny zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

Korzystanie z usług klubu zobowiązuje do:

 1. Uczestnictwa w zmiennym obuwiu sportowym (innym od tego, w którym przyszedł do klubu).
 2. Stosować się do wytycznych i poleceń określonych przez instruktora.
 3. Przestrzegania i zachowania ogólnie przyjętych norm społecznych a także przestrzegania czystości.
 4. Nie spożywania alkoholu, tytoniu i innych środków odurzających na terenie Klubu.
 5. Po zakończeniu zajęć fitness odłożyć wykorzystywany sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 6. Za nie przestrzeganie regulaminu klubu, zakłócanie porządku, powodowanie zniszczeń mienia klubu i pomieszczeń, narażanie
  na niebezpieczeństwo siebie i innych, współpraca z klientem zostanie natychmiast zerwana.
 7. Uwagi lub sugestie dotyczące klubu prosimy składać w recepcji klubu.

WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI MIEJSCA / SPRZĘTU NA SALI FITNESS

 1. Klub prowadzi zapisy i rezerwacje na zajęcia a w szczególności na te oznaczone symbolem „zapisy” w celu sprawnej organizacji zajęć oraz komunikacji z klubowiczami.
 2. Rezerwacja – jest gwarancją – dla Klubowicza do miejsca i sprzętu podczas zarezerwowanych zajęć.
 3. Rezerwacje są wiążące – zobowiązują Klub do przytrzymania miejsca na zajęcia zarezerwowane przez Klubowicza a Klubowicza do uczestnictwa w zarezerwowanych zajęcia lub informacji o nieobecności/rezygnacji z zajęć (rezerwacji) w dniu zajęć
  najpóźniej do godziny 14:00
 4. Brak informacji o nieobecności/rezygnacji lub informacja po godz. 14.00 w dniu zajęć, jest traktowane
  jak obecność, chyba, że klub lub klubowicz znajdzie osobę chętną na wstrzymane dla klubowicza miejsce na zajęcia.
 5. Klubowicz nie musi dokonywać rezerwacji – niema jednak wtedy gwarancji miejsca, ani informacji o
  ewentualnych zmianach w planie i organizacji zajęć. Może uczestniczyć bez zapisów pod warunkiem że będą
  wolne – niezarezerwowane miejsca.
 6. Z dniem 01.12.2015 dla posiadaczy kart Multisport, Fit Profit, Fit Flex, OK System, obowiązuje
  „kaucja zwrotna”- która:
  przechodzi z rezerwacji na rezerwację,
  – może być zwrócona w dowolnym momencie, lub
  – przepada w przypadku zablokowania (zarezerowania miejsca na dane zajęcia, a nie stawienia się na nie bez informacji w klubie o
  odwołaniu rezerwacji (zgodnie z wyżej opisanymi zasadami).
 7. Klub prowadzi rejestr kaucji zwrotnych i wydaje stosowną kopię dokumentów KP i KW w celu rzetelnego prowadzenia pobranych kaucji.
 8. Kaucję zwrotną na rezerwacje miejsca i sprzętu uiszczają klienci nie posiadający karnetów klubowych czyli: (klienci Multisport, FitProfit, OK System) regulując należność za rezerwacje w recepcji klubu przed lub po zajęciach lub na rachunek bankowy:
  50 2490 0005 0000 4500 2662 8403 w tytule przelewu: „kaucja zwrotna (przechodnia) za rezerwacje miejsca i sprzętu …… + Imię i Nazwisko”